"אני רוצה להודות לעדי, על הליווי, התמיכה, ההקשבה והדרך שעברה איתי ביחד!"