"ממליצה התליך על עדי זוסמן. למדתי להקשיב לגוף שלי, להוריד 50% מהלחץ. התקשורת איתך בגובה העיניים גרמה לי להמשיך בתהליך, היעדר השיפוט מצדך עזר לי לתת אמון. כיום אני חיה בשלום עם עצמי!"